Vår värdegrund – Partillemodellen

Partille Hockey är en ideell idrottsförening som ständigt arbetar med trivsel, glädje och sportsligt uppförande. Partillemodellen dokumentet som beskriver hur verksamheten i vår förening ska bedrivas. Dokumentet omfattar såväl mål med verksamheten som vad som förväntas av ledare, spelare och föräldrar.

Ladda ner pdf här: Partillemodellen

Styrelsen uppdaterade dokumentet i april 2018, och dokumentet ses nu (september -18) över av klubbens ledare med målet att ha en fastslagen version i slutet av 2018.

Du som förälder, eller i övrigt intresserad av klubbens utveckling, får gärna höra av dig med synpunkter.
partillehockey@gmail.com