Medlemsinfo

Avgifter
Följande beslutades på årsmötet 2015-06-08 inför säsongen 2015/2016 Avgifterna för medlemskap i Partille Hockey delas upp i två delar, medlemsavgift och träningsavgift. Medlemsavgifter är lika för alla (Hockeyskolan är avgiftsbefriad & Stödmedlem minimum Kr 300), men träningsavgiften är baserad på hur mycket istid varje ålderslag tilldelas. Dessa två delar betalas in vid två tillfällen av säsongen. Den första avien kommer i juni och nästkommande avisering vid säsongsstart.

Syskon rabatteras from det tredje barnet med 100%

Medlemsavgifter
Aktiv 1300 kr
Stödmedlem Guld 400 kr
Stödmedlem 300 kr
Hockeyskolan 0 kr

Träningsavgifter
D-2 1000 kr
D-1 1300 kr
C-2 1500 kr
C-1 1700 kr
B-pojk 4695 kr
A-pojk 5695 kr
Jun 6195 kr
Senior 2800 kr
Oldtimers 2650 kr
Duells 2050 kr

Vad får jag för min medlems & träningsavgift?
• Bussresor vid seriematcher längre bort än 10 mil.
• Licenser och serieavgifter till förbundet.
• Alla aktiva försäkras.
• Slipning av skridskor.
• Förråd till samtliga lag.
• Tillgång till klubbrum.
• Arvoden till domare i seriespel.
• Istidskostnaderna för träning och matcher.
• Utbildningskostnader för ledare, domare och funktionärer.
• GP Pucken, GIC och liknande cuper som PHK anser vara viktiga att medverka i, betalas av klubben.
• Fritt inträde vid A-lagets hemmamatcher, vid uppvisande av medlemskort.

Gemensamt Material
Träningströjor/Matchtröjor finns till varje lagenhet.

Stödmedlem
• Guld – Ger medlemskap i föreningen, fritt inträde vid A-lagets alla hemma matcher samt vår supporter ”Mössa och T-shirt”.
• Stödmedlem – Ger medlemskap i föreningen.Och fritt inträde vid A-lagets alla hemma matcher