Styrelsen

Ordförande:
Leif Gustafsson
lgcg5056@gmail.com
0708-265672

Vice ordförande:
Christian Gustafsson

Kassör:
Christer Johannesson (Hockeyskolerektor, Personuppgiftsombud, Lotteriansvarig)
christer@affarsochkreditinform.se

Ledamöter:
Suzan Edvardsson (Sekreterare, GIC-General)
Marcus Nordquist (Ungdomsansvarig) – marcusnordquist76@gmail.com
Joakim Ensvik (Vice Ungdomsansvarig)
Johan Ljung (Istider)

Suppleanter:
Marie Klemets
Angelina Olsson
Jens Sandgren
Lars-Åke Bornius

Övriga funktioner
Materialansvarig (ej med i styrelsen)
Johan Karlsson – johankarlsson55@hotmail.com

Flickansvarig (ej med i styrelsen)
Håkan Lindén – hakan.linden@probus-it.se

Valberedning:
Håkan Sjölander, Andreas Birath

Revisorer:
Pär Gärdebäck, Jan Persson

 

Kontakta styrelsen: partillehockey@gmail.com