Styrelsen 22/23

Ordförande:
Daniel Lindberg
daniellindbergphk@gmail.com
0706-399254

Vice ordförande:
Leif Gustafsson
lgcg5056@gmail.com
0708-265672

Kassör:
Petra Johansson

Ledamöter:
Angelina Olsson
Daniel Svensson (Sekreterare, hemsida)
Per Emdal
Karin Wikner

Suppleanter:
Håkan Sjölander
Johan Ljung (Istider, TSM)
Lars Carlsson
Joakim Ensvik

Övriga funktioner
Materialansvarig: vakant

Ungdomsansvarig: Karin Göthlin – gothlin76@gmail.com

Domaransvarig/DAIF: vakant

Valberedning:
Linda Tingstrand, Christian Gustafsson

Revisorer:
Pär Gärdebäck, Jan Persson

Kontakta styrelsen: partillehockey@gmail.com