Styrelsen

Ordförande:
Leif Gustafsson
lgcg5056@gmail.com
0708-265672

Vice ordförande:
Christian Gustafsson

Kassör:
Christer Johannesson (Hockeyskolerektor, Personuppgiftsombud)
christer@affarsochkreditinform.se

Ledamöter:
Andreas Birath (Sekreterare)
Marcus Nordquist (Ungdomsansvarig) – marcusnordquist76@gmail.com
Jerker Levin (vice ungdomsansvarig)
Johan Ljung (Istider)

Suppleanter:
Marie Klemets
Jenny Karlsson
Jens Sandberg
Lars Bornius

Övriga funktioner
Materialansvarig (ej med i styrelsen)
Johan Karlsson – johankarlsson55@hotmail.com

Flickansvarig (ej med i styrelsen)
Håkan Lindén – hakan.linden@probus-it.se

GIC-general (ej med i styrelsen)
Suzan Edvardsson – s_edvardsson@hotmail.com

Valberedning:
Håkan Sjölander, Annika Florin

Revisorer:
Pär Gärdebäck, Jan Persson

 

Kontakta styrelsen: partillehockey@gmail.com