Styrelsen

Ordförande:
Leif Gustafsson
lgcg@spray.se
0708-265672

Vice ordförande:
Petra Johansson
petra@citylights.se
0734-388366

Kassör:
Christer Johannesson (Hockeyskolerektor, Personuppgiftsombud)
christer.johannesson@affarsochkreditinform.se
0705-58 90 31

Ledamöter:
Johan Karlsson (Material)
johankarlsson55@hotmail.com
0707-176108

Marcus Nordquist (Ungdomsansvarig)
marcusnordquist76@gmail.com
0722-019114

Andreas Birath (Sekreterare)
andreas@andreasbirath.com
0707-786355

Johnny Johansson
0704-945032

Suppleanter:
Johan Ljung (Istider)
johanerikljung@hotmail.com
0701-545796

Lars-Åke Bornius
lars.bornius@telia.com
0723-806040

Marie Klemets

Christian Gustafsson

Valberedning:
Marcus Langenskiöld, Håkan Karlsson, Håkan Sjölander

Revisorer:
Pär Gärdebäck, Jan Persson