Styrelsen

Ordförande:
Leif Gustafsson
lgcg5056@gmail.com
0708-265672

Vice ordförande:
Angelina Olsson
olssonangelina@gmail.com

Kassör:
Petra Johansson

Ledamöter:
Daniel Svensson (Sekreterare, Domaransvarig(DAIF)) – dosvensson@hotmail.com
Håkan Lindén (Ungdomsansvarig) – hakan.linden@probus-it.se
Andreas Birath
Christian Gustafsson

Suppleanter:
Per Emdal
Daniel Lindberg
Johan Ljung (Istider)
Helena Lindberg

Övriga funktioner
Materialansvarig: Patrik Ekdahl

Valberedning:
Linda Tingstrand, Tina Johansson

Revisorer:
Pär Gärdebäck, Jan Persson

Kontakta styrelsen: partillehockey@gmail.com