Styrelsen

Ordförande:
Leif Gustafsson
lgcg5056@gmail.com
0708-265672

Vice ordförande:
Angelina Olsson
olssonangelina@gmail.com

Kassör:
Christer Johannesson (Hockeyskolerektor, Personuppgiftsombud, Lotteriansvarig)
christer@affarsochkreditinform.se

Ledamöter:
Daniel Svensson (Sekreterare, Domaransvarig(DAIF)) – dosvensson@hotmail.com
Håkan Lindén (Ungdomsansvarig) – hakan.linden@probus-it.se
Marie Klemets
Örjan Haag

Suppleanter:
Marcus Nordquist
Tobias Frykberg
Helena Lindberg
Per Emdal

Övriga funktioner
Materialansvarig (ej med i styrelsen)
Lennart Svensson
materialphk@ssbbq.se
0761-611377

Istider (ej med i styrelsen)
Johan Ljung

Valberedning:
Håkan Sjölander, Andreas Birath

Revisorer:
Pär Gärdebäck, Jan Persson

Kontakta styrelsen: partillehockey@gmail.com