Styrelsen 24/25

Ordförande:
Daniel Lindberg
daniellindbergphk@gmail.com
0706-399254

Vice ordförande:

Kassör:
Åsa Nordquist

Ledamöter:
Johan Ljung (Istider, TSM)
Daniel Robertsson
Camilla Hellman
Maria Leinonen
Gustav Dimming

Suppleanter / Sportrådet:
Håkan Sjölander
Fred Wikner
Simon Joon
Marcus Nordquist

Övriga funktioner
Materialansvarig: Andreas Frick

Ungdomsansvarig: Johan Ljung

Domaransvarig/DAIF: vakant

Valberedning:
vakant

Revisorer:
Karin Lirås
David Tegerström

Kontakta styrelsen: partillehockey@gmail.com