Styrelsen

Ordförande:
Leif Gustafsson
lgcg5056@gmail.com
0708-265672

Vice ordförande:
Christian Gustafsson

Kassör:
Christer Johannesson (Hockeyskolerektor, Personuppgiftsombud)
christer@affarsochkreditinform.se

Ledamöter:
Andreas Birath (Sekreterare)

Marcus Nordquist (Ungdomsansvarig)
marcusnordquist76@gmail.com

Jerker Levin (vice ungdomsansvarig)

Johan Ljung (Istider)

Suppleanter:
Marie Klemets
Jenny Karlsson
Jens Sandberg
Lars Bornius

Valberedning:
Håkan Sjölander, Annika Florin

Revisorer:
Pär Gärdebäck, Jan Persson

 

Kontakta styrelsen: partillehockey@gmail.com