TV pucken

2023-09-06 | av: Daniel Svensson | kategori: PHK-nyheter.

Partille Hockey gratulerar Theo Hennings, Ellen Björndal, Selma Lindén och Alvar Langenskiöld (fostrad i Partille Hockey) som blivit uttagna till att representera Göteborg i TV-pucken.

Lycka till! 

Läs mer:

Hockeyskolan

Den 10 september startar hockeyskolan! https://partillehockey.se/borja-spela-ihockey/

Philips Minnesfond

Tisdagen den 19 juni anordnades för andra året golfturneringen till minne av Philip Martinsson som började sin hockey i Partilles hockeyskola och sedan spelade i Partilles Team 92. Philips familj har till Philips minne startat Philips minnesfond en icke vinstdrivande stiftelse för att främja barn och ungdomars möjlighet att utvecklas inom hockeyn och i år… Read More