Philips Minnesfond

2023-07-01 | av: Daniel Svensson | kategori: PHK-nyheter.

Tisdagen den 19 juni anordnades för andra året golfturneringen till minne av Philip Martinsson som började sin hockey i Partilles hockeyskola och sedan spelade i Partilles Team 92.

Philips familj har till Philips minne startat Philips minnesfond en icke vinstdrivande stiftelse för att främja barn och ungdomars möjlighet att utvecklas inom hockeyn och i år gick en del av pengarna till Partille Hockey.

Klubben är riktar ett stort tack till familjen .

Pengarna kommer att användas till att starta turneringen Philip Martinssons minnesturnering för D2 lag, Inköp av hockeyklubbor till ungdomsspelare, ett nytt matchställ till ungdomslag samt att klubben tillsammans med familjen kommer ta fram en keps där överskottet av försäljningen kommer gå till minnesfonden. 

I samband med den så viktiga matchen PHK vs GIK ”slaget om Säveån” så kommer alla publikintäkter och lotteriintäkter att tillfalla minnesfonden samt att företag kommer att gå in med 1000kr per mål som görs i matchen till minnesfonden. Mer info om kommer till hösten. 

Bidrag till minnesfonden sätts in på konto i Swedbank 8105-9 734 234 162-0

Läs mer:

TV pucken

Partille Hockey gratulerar Theo Hennings, Ellen Björndal, Selma Lindén och Alvar Langenskiöld (fostrad i Partille Hockey) som blivit uttagna till att representera Göteborg i TV-pucken. Lycka till! 

Hockeyskolan

Den 10 september startar hockeyskolan! https://partillehockey.se/borja-spela-ihockey/