Styrelsen 23/24

Ordförande:
Daniel Lindberg
daniellindbergphk@gmail.com
0706-399254

Vice ordförande:

Kassör:
Petra Johansson

Ledamöter:
Angelina Olsson
Daniel Svensson (Sekreterare, hemsida)
Åsa Nordquist
Johan Ljung (Istider, TSM)

Suppleanter:
Håkan Sjölander
Lars Carlsson
Joakim Ensvik
Gustav Dimming

Övriga funktioner
Materialansvarig: Andreas Frick

Ungdomsansvarig: vakant

Domaransvarig/DAIF: vakant

Valberedning:
vakant

Revisorer:
Jan Persson
David Tegerström

Kontakta styrelsen: partillehockey@gmail.com