Medlemsinfo

Avgifter
Följande beslutades på årsmötet 2022-05-17 inför säsongen 2022/2023. Avgifterna för medlemskap i Partille Hockey delas upp i två delar, medlemsavgift och träningsavgift. Träningsavgiften är baserad på hur mycket istid varje ålderslag tilldelas. Dessa två delar betalas in vid säsongsstart avseende Juniorer. För B-Pojk, C-Pojk och D-Pojk betalas Medlemsavgiften 2022-10 och Träningsavgiften 2022 -11 För Team 14 (föregående säsongs Hockeyskola) blir detta aktuellt 2022-23. För Oldtimers och Duells/PHK sker betalning 2022-09. Klubben tillämpar ej längre Autogiro.

Syskon rabatteras from det tredje barnet med 100 %.

Medlemsavgifter
Aktiv 1500 kr
Stödmedlem 400 kr
Hockeyskolan 500 kr

Träningsavgifter
D-2 1100 kr
D-1 1400 kr
C-2 2000 kr
C-1 2000 kr
B-pojk 2300 kr
A-pojk 3500 kr
J-18 4500 kr
J-20 4500 kr

Dam 1700
Oldtimers 2650 kr
Duells 2500 kr

Vad får jag för min medlems & träningsavgift?
• Bussresor vid seriematcher längre bort än 10 mil.
• Licenser och serieavgifter till förbundet.
• Alla aktiva försäkras.
• Slipning av skridskor.
• Förråd till samtliga lag.
• Tillgång till klubbrum.
• Arvoden till domare i seriespel.
• Istidskostnaderna för träning och matcher.
• Utbildningskostnader för ledare, domare och funktionärer.
• GP Pucken, GIC och liknande cuper som PHK anser vara viktiga att medverka i, betalas av klubben.

Gemensamt Material
Träningströjor/Matchtröjor finns till varje lagenhet.

Stödmedlem
• Stödmedlem – Ger medlemskap i föreningen.

Ingen återbetalning sker av medlems eller träningsavgift. Undantag kan göras vid skada och då via ett styrelsebeslut.